KOSMIK

Geen enkele plek in Amersfoort kent zo’n unieke samensmelting van een podium en creatief productiehuis voor makers uit Amersfoort en de regio Midden-Nederland.  Wij huisvesten onszelf in het prachtige Amersfoort Zuid-Oost, waar wij tussen de stad en het groen ruimte, ont-moeting en reflectie creëren. 

Van intieme concerten, exposities en podcasts tot aan talentontwikkelingstrajecten en samenwerkingen met o.a. FLUOR, De Coöperatie en Kunsthal KAdE. Continu zijn wij opzoek naar innovatie, vernieuwing en het experiment.
Wij laten ons daarbij graag inspireren door landelijke culturele en artistieke trends, die wij weer vertalen op regionaal, stedelijk of zelfs wijkniveau. 

We geven makers onze visie mee, om zich te verbinden aan de regio, stad en wijk om zich te verhouden tot de omgeving en de tijd waarin ze leven. KOSMIK is daarin altijd aanjager, matchmaker en creatief ontwikkelaar en zien onszelf daarmee als een artistiek knooppunt.

www.podiumkosmik.nl
https://www.instagram.com/podiumkosmik/
https://www.linkedin.com/company/podium-kosmik

KOSMIK