Dennis van Amstel Music Productions

Dennis van Amstel Music Productions begeleidt en coacht singer-songwriters, bands en vocale groepen bij de zoektocht naar hun eigen sound, energie, groepsdynamiek en talenten. Daarnaast wordt er gestreefd naar zoveel mogelijk interdisciplinaire samenwerkingen en projecten waar muziek de onderliggende basis is. Creativiteit en gezamenlijk aan projecten werken zijn de drijfveren van waaruit het maximale uit ieder individu, elke groep en iedere stap binnen creatieve processen wordt gehaald.