De Makers vinden het belangrijk om je te informeren hoe wij met jouw gegevens omgaan en waar wij ze voor gebruiken. Wij nemen jouw privacy serieus en hanteren daarom een privacybeleid.

Uitgangspunten
Wij hanteren de volgende uitgangspunten:

  1. Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonlijke informatie en nemen voorzorgsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen.
  2. Wij houden ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens en andere toepasselijke wetgevingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Wij analyseren met behulp van analyseprogramma’s van Google Analytics, Mailchimp, Facebook, Twitter en Instagram de gegevens over de activiteiten van onze bezoekers. Die programma’s registreren met behulp van een IP-adres gegevens zoals internetbrowser, apparaat-type en woonplaats.

Website
Wij verzamelen en gebruiken jouw persoonlijke gegevens op www.demakers-amersfoort.nl voor onderzoek en het uitvoeren van analyses met als doel om onze diensten en onze website te verbeteren. Wij verwerken daartoe op onze websites de volgende gegevens:

Surf- en klikgedrag
We verzamelen informatie over jouw bezoek aan onze website via Google Analytics, inclusief de pagina’s die je daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop je klikt en de andere acties die je onderneemt. Daarnaast verzamelen we bepaalde standaardinformatie die jouw browser verzendt naar elke website die je bezoekt, zoals het IP-adres, het type en de taal van de browser, de tijd van jouw bezoek en het webadres van waaruit je onze website bereikte.

Cookies
Onze website maakt geen gebruik van ‘cookies’. Mogelijk dat aanbieders van diensten van derden die je via onze website kunt gebruiken (zoals bijvoorbeeld Google Maps, Mailchimp, Facebook, Instagram en Twitter) cookies gebruiken. Daarvoor verwijzen wij je naar de gebruiksvoorwaarden van de betreffende derde. Wij gebruiken deze persoonsgegevens niet en zijn er ook niet verantwoordelijk voor.

Door de instellingen van jouw browser aan te passen, kunt je ervoor kiezen om cookies te weigeren. Hierdoor kun je een aantal functionaliteiten van deze derden mogelijk niet meer gebruiken en zal je vaker je voorkeuren en instellingen moeten aangeven.